دنیای سرعت

قیمت خودروهای پورشه قبل از ترخیص از گمرک

قیمت خودروهای سواری پورشه Boxters و Caymans قبل از ترخیص از گمرک اعلام شد .

قیمت خودروهای پورشه قبل از ترخیص از گمرک

قیمت خودروهای پورشه قبل از ترخیص از گمرک

قیمت خودروهای پورشه قبل از ترخیص از گمرک

منبع:car.ir

درباره نویسنده

پیمان ساعی

ارسال نظر